Over Multi Plus Zorg

Multi Plus Zorg richt zich op moeilijk bereikbare multiculturele jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag. Ze passen niet binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en worden daar vaak afgewezen. De (jong)volwassenen staan ver van de maatschappij, hebben bij binnenkomst geen opleiding gevolgd en hebben weinig tot geen perspectief op een betaalde baan.

Ons Zorgaanbod

Multi Plus Zorg biedt verblijfplaatsen en dagbesteding met als doel onze (jong)volwassenen weer zelfredzaam te maken in de maatschappij, agressie te verminderen en recidive te voorkomen. MPZ biedt onder andere ambulante (gezins)begeleiding, behandeling, en begeleid en beschermd wonen. Multi Plus Zorg biedt zorg in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Amsterdam.

IMG_9030-2

Projecten

Multi Plus Zorg heeft verschillende projecten, allen gericht op het bieden van perspectief. Het is soms nodig om de jongeren/jongvolwassenen uit hun vertrouwde omgeving te halen. Hiervoor hebben we tijdelijke overbruggingsplekken op bijvoorbeeld de Veluwe of met Stichting Wegwijs in het buitenland. Daarnaast bieden we projecten op het gebied van sport en creativiteit om jongeren te helpen op een goede manier uiting aan hun emoties te geven. Binnen de dagbesteding hebben we verschillende projecten met als doel dat onze (jong)volwassenen werknemersvaardigheden opdoen en zo iets aan de maatschappij bijdragen.

Ons doel is de jongeren/jongvolwassenen meer zelfredzaamheid in de maatschappij te geven. Onder andere op het gebied van dagelijkse routine, zinvolle dagbesteding of werk, gezondheid, omgaan met anderen, sociaal netwerk en huisvesting. Hiernaast is ons doel de (ernstige) agressie te doen afnemen en recidive te voorkomen. We zoeken samen met de jongeren/jongvolwassenen naar talenten om vaardigheden die ze later nodig hebben te ontwikkelen.

De kracht van Multi Plus Zorg is dat wij op een vraaggerichte manier te werk gaan en de zorg bij de specifieke benodigdheden en mogelijkheden van een systeem laten aansluiten. Op deze manier kunnen we ondersteuning op verschillende gebieden tegelijk aanbieden. De (jong)volwassene geeft zelf sturing aan zijn of haar proces. We werken oplossingsgericht en pakken op verschillende niveaus uitdagingen aan.

.

Binnen Multi Plus Zorg heeft de (jong)volwassene een vaste mentor die verstand van zaken heeft. Hij/zij heeft ruime ervaring in het werken met LVB-problematiek. Ze kennen de buurt, de problematiek en de kansen. De directie en medewerkers zijn en blijven rolmodellen en bieden een ander referentiekader om de jongeren inzicht te geven. Bij MPZ werken onder andere psychologen, orthopedagogen, therapeuten en sociaalpedagogisch medewerkers.

Erkende Zorg

  • ISO Gecertificeerd

    Voor meer informatie klik hier

  • AWBZ erkenning

    Voor meer informatie klik hier

Het verhaal van een oud-cliënt

“De reden dat ik bij MPZ terecht kwam, was omdat er thuis altijd ruzie was. Ik heb daar begeleiding voor gekregen. Ook heeft MPZ mij geleerd zelfstandiger te zijn.”

Oud-cliënt Laurens (16 jaar) aan het woord over MPZ. Het is nu een aantal maanden geleden dat de zorg vanuit MPZ voor Laurens (en ook zijn broertjes) is gestopt. Ruim twee jaar geleden werd hij samen met zijn broertjes aangemeld. Het liep thuis niet goed. Laurens woonde op dat moment met zijn broertjes bij zijn oma. ”Ik woon al heel lang bij mijn oma. Bij mijn ouders kon ik niet meer wonen en dus wonen ik en mijn broertjes bij oma. Zij zorgt voor ons. We hadden wel vaak ruzie en scholden ook veel.”

Omdat het thuis niet goed ging, werd MPZ ingeschakeld, met als doel de ruzies te verminderen en de jongens te helpen met het zelfstandig worden en de sfeer in huis positief te houden. Oma kreeg ook begeleiding, dus iedereen in het gezin heeft aandacht gekregen. Er is hard gewerkt aan de doelen en na ruim twee jaar is de zorg aan de wijkteams overgedragen.

“Ik heb mijzelf beter leren beheersen en ben zelfstandiger geworden. Ik kreeg begeleiding bij het leren koken en kreeg veel tips van mijn begeleiders hoe ik met dagelijkse problemen om moet gaan. Ik heb ook erg leuke dingen gedaan als dagbesteding zoals filmpjes en foto’s maken. Op dit moment doe ik vanuit school een stage waarbij ik kan oefenen hoe het is om vrachtwagenchauffeur te zijn. Ik hoop dat ik ooit mijn rijbewijs kan gaan halen.”

(Oktober 2015)

IMG_3831

Lees hier een reportage over het werk van MPZ

MultiPlusZorg-page-001

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel

Reportage MPZ

Partners