Over Multi Plus Zorg

Multi Plus Zorg richt zich op moeilijk bereikbare multiculturele jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag. Ze passen niet binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en worden daar vaak afgewezen. De (jong)volwassenen staan ver van de maatschappij, hebben bij binnenkomst geen opleiding gevolgd en hebben weinig tot geen perspectief op een betaalde baan.

Ons Zorgaanbod

Multi Plus Zorg biedt verblijfsplaatsen en dagbesteding met als doel onze (jong)volwassenen weer zelfredzaam te maken in de maatschappij, verminderen van de agressie en voorkomen van recidive. MPZ biedt onder andere ambulante (gezins) begeleiding, behandeling,  begeleid- en beschermd wonen. Multi Plus Zorg biedt zorg in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Amsterdam.

IMG_9030-2

Projecten

Multi Plus Zorg heeft verschillende projecten, allen gericht op het bieden van perspectief. Het is soms nodig om de jongere/jongvolwassene uit hun vertrouwde omgeving te halen. Hiervoor hebben we tijdelijk overbruggingsplekken op bijvoorbeeld de Veluwe of met Stichting Wegwijs in het buitenland. Daarnaast bieden we projecten op het gebied van sport en creativiteit om jongeren te helpen om op een goede manier uiting te geven aan hun emoties. Binnen de dagbesteding hebben we verschillende projecten met als doel dat onze (jong)volwassenen werknemersvaardigheden opdoen en iets bijdragen aan de maatschappij.

Ons doel is de jongere/jongvolwassenen meer zelfredzaam te maken in de maatschappij, onder andere op het gebied van dagelijkse routine, zinvolle dagbesteding of werk, gezondheid, omgaan met anderen, sociaal netwerk en huisvesting. Hiernaast is ons doel de (ernstige) agressie te doen afnemen en recidive te voorkomen. We zoeken samen met de jongere/jongvolwassene naar talenten om hun vaardigheden te ontwikkelen die ze later nodig hebben.

Wat Multi Plus Zorg krachtig maakt is dat wij op een vraaggerichte manier te werk te gaan en de zorg aan laten sluiten bij de specifieke hulpvraag en mogelijkheden van een systeem. Op deze manier kunnen we ondersteuning bieden op verschillende gebieden tegelijk.

 De (jong)volwassene geeft zelf sturing aan zijn/haar proces. We werken oplossingsgericht en pakken op verschillende niveau’s uitdagingen aan

.

Binnen Multi Plus Zorg heeft de (jong)volwassene een vaste mentor die verstand heeft van zaken. Hij/zij heeft ruime ervaring in het werken met LVB problematiek. Ze kennen de buurt, de problematiek en de kansen. De directie en medewerkers zijn en blijven een rolmodel en bieden een ander referentiekader om de jongere inzicht te geven. Bij MPZ werken onder andere psychologen, orthopedagogen, therapeuten en sociaal pedagogisch medewerkers.

Erkende Zorg

  • HKZ Gecertificeerd

    Voor meer informatie klik hier

  • AWBZ erkenning

    Voor meer informatie klik hier

“De reden dat ik bij MPZ terecht kwam was omdat er thuis altijd ruzie was. Ik heb daar begeleiding voor gekregen. Ook heeft MPZ mij geleerd zelfstandiger te zijn.”

Oud client Laurens (16 jaar) aan het woord over MPZ. Het is nu een aantal maanden geleden dat de zorg vanuit MPZ voor Laurens (en ook zijn broertjes) is gestopt. Ruim twee jaar geleden werd hij samen met zijn broertjes aangemeld. Het liep thuis niet goed. Laurens woonde op dat moment met zijn broertjes bij zijn oma. ”Ik woon al heel lang bij mijn oma. Bij mijn ouders kon ik niet meer wonen en daarom wonen ik en mijn broertjes bij oma. Zij zorgt voor ons. We hadden wel vaak ruzie en waren ook veel aan het schelden.”

Omdat het thuis niet goed ging werd MPZ ingeschakeld met als doel de ruzies te verminderen en de jongeren te helpen bij het zelfstandig worden en de sfeer in huis positief te houden. Oma kreeg ook begeleiding waardoor iedereen in het gezin aandacht kreeg. Uiteindelijk is er hard gewerkt aan de doelen en is na ruim twee jaar de zorg overgedragen aan de wijkteams.

“Ik heb geleerd mijzelf meer te beheersen en ben zelfstandiger geworden. Ik kreeg begeleiding in het leren koken en kreeg veel tips van mijn begeleiders hoe ik met dagelijkse problemen moest omgaan. Ik heb ook erg leuke dingen gedaan als dagbesteding zoals filmpjes en foto’s maken. Op dit moment doe ik vanuit school een stage waardoor ik kan oefenen hoe het is om vrachtwagenchauffeur te zijn. Ik hoop dat ik ooit mijn rijbewijs kan gaan halen.

(Oktober 2015)

IMG_3831

Lees hier een reportage over het werk van MPZ

MultiPlusZorg-page-001

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel

Reportage MPZ

Partners