Wie wij zijn

Onze deskundigen

Missie
Multi Plus Zorg biedt niet alleen intensieve begeleiding door middel van verblijfsplaatsen en begeleiding, maar we hebben ook leer-/werkplekken gecreëerd in de vorm van werkplaatsen. Dit biedt de jongeren een gestructureerde dagbesteding en door de begeleiding bij onderwijs te combineren met de praktijk kunnen de jongeren en jongvolwassenen met ondersteuning van onze medewerkers een diploma behalen en een betaalde baan vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Multi Plus Zorg biedt integrale hulpverlening binnen de omgeving waar de jongere functioneert. Daarnaast is er speciale aandacht voor verschillende culturele achtergronden; onze medewerkers zijn getraind in een cultuur sensitieve aanpak en benadering en binnen het team proberen we een goede balans te realiseren op verschillende dimensies van diversiteit.

De kleinschaligheid van de leefgemeenschappen maakt dat er flexibel en innovatief ingespeeld kan worden op de individuele situatie van de cliënten. Daarmee onderscheidt Multi Plus Zorg zich van de grote instellingen.

Visie
Multi Plus Zorg biedt integrale hulpverlening vanuit ons expertisecentrum risicojongeren, jeugdgroepen & criminaliteit. Met ons aanbod willen we inspelen op verschillende hulpvragen van collega instellingen, justitiële organisaties, gezinnen en jongeren zelf die vastlopen in hun ontwikkeling en daarmee ook een publieke functie vervullen door middel van preventie, vroegsignalering en de juiste aanpak.

Multi Plus Zorg biedt de diensten aan, zoals geen andere organisatie dat doet met onze medewerkers die de taal van de cliënt spreken en expert zijn.

Multi Plus Zorg & Dienstverlening biedt zorg aan kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en hun omgeving waarbinnen zij functioneren (thuis, school, werk en 3e milieu). Wat onze organisatie krachtig maakt is dat wij op een vraaggerichte manier te werk te gaan en de begeleiding aan laten sluiten bij de hulpvraag en mogelijkheden van een systeem. Op deze manier kunnen we ondersteuning bieden op verschillende gebieden tegelijk.

Onze krachten
1.    Van probleem naar aanpak.
2.    Aanpak op meerdere niveaus.
3.    Niveaus in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
4.    Zelfredzaamheid binnen de maatschappij.
5.    Maatschappij en binding.

Partners