Kwaliteit, klacht en privacy

Continu verbetering

ISO keurmerk
Multi Plus Zorg heeft een ISO 9001:2015 keurmerk. We zijn continu bezig om onze processen, kwaliteit van zorg en veiligheid van de zorg te verbeteren. De tevredenheid van onze cliënten en samenwerkingspartners zijn ons belangrijkste uitgangspunt voor kwaliteitsprocessen.

Kwaliteitsrapport 2019

Jaarlijks stellen wij een kwaliteitsrapport op met betrekking tot het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. 

  1. Download hier de versie van 2019
  2. Cliëntversie Kwaliteitsrapport MPZ 2019.
  3. Download hier het kwaliteitsrapport 2020.
  4. Kwaliteitsrapport 2020 clientversie MPZ.

Klachten
Klachten geven ons belangrijke informatie over de verbeterkansen, maar over de behoeften en wensen van degene die de klacht indient.

We hebben een aantal klachtmogelijkheden. De cliënt beslist welke route hij of zij wil volgen. We horen het graag wanneer je een klacht hebt, maar kunnen ons ook voorstellen dat je dit niet altijd bij een zorgverlener of de organisatie wil vertellen. Voor ondersteuning bij het indienen van je klacht kun je ook gebruik maken van onze cliëntvertrouwenspersoon.

Daarom hebben we onafhankelijke partijen die de cliënt ondersteunt bij klachten:

  1. Klachtenfunctionaris > Via Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (Zorg vanuit de Wlz)
  2. Klachtencommissie algemeen - Stichting ECKG (Zorg vanuit de WMO)
  3. Klachtencommissie Jeugdwet - Stichting ECKG (Zorg vanuit de Jeugdwet)
  4. Geschillenregeling Geschillencommissie Zorg Algemeen (Zorg vanuit de Wlz)

Privacy

Wij houden ons aan de privacywetgeving. Onderstaand document is ons privacyreglement voor cliënten:

Privacy op onze website

Wij vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Vertrouwenspersoon
Als je klachten hebt over (verplichte) zorg of vragen over uw rechten, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Multi Plus Zorg, maar van de onafhankelijke Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.
Als vertrouwenspersoon ondersteunt zij de cliënt of medewerker bij vertrouwelijke kwesties of klachten.
- zij kan je informatie geven over jouw rechtspositie als cliënt of medewerker;
- zij kan je ondersteunen in gesprek met de zorgorganisatie of behandelaar/begeleider;
- zij kan je ondersteunen bij het indienen van een klacht;
- zij kan je bijstaan bij het behandelen van een klacht.

Je kunt haar bereiken via het algemene nummer van de ECKG 023-7001210 of per mail via info@eckg-jd.nl.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Voor de behandeling vanuit de GGZ hebben wij een kwaliteitsstatuut op gesteld. Download het kwaliteitsstatuut hier.

Partners