Projecten

Veel van onze cliënten hebben door complexe problematiek geen passend onderwijs of werk en staan ver van de arbeidsmarkt. Multi Plus Zorg vindt het belangrijk dat er een goede daginvulling is en samen aan de basis voor een passende toekomst gewerkt wordt. Samen met de begeleiding en professionals op stage of werkvloer, worden cliënten gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met vaardigheden en competenties die bij hun mogelijkheden aansluiten

De volgende projecten worden binnen MPZ aangeboden:

Doel van onze Projecten

We proberen de cliënten bij MPZ te stimuleren om een actieve bijdrage in deze maatschappij te leveren. Wanneer er aan een project wordt gewerkt, krijgen de cliënten het gevoel dat ze zich nuttig maken en stimuleren wij de cliënten zich zo op een eigen toekomst voor te bereiden.

We proberen de cliënten zoveel mogelijk ervaring voor de toekomst op te laten doen. Ervaring betekent veelzijdigheid, en een brede kennis en veel verschillende kwaliteiten zorgen voor een betere kans op de arbeidsmarkt

Door samen met anderen aan projecten te werken, geven we iedereen de kans om sociale contacten op te doen en soms weer opnieuw sociale vaardigheden aan te leren of deze te versterken.

136-header-d9b0a2be6aa2bee8b13754a8f1cfbba0-eigen_haard

Woningcorporatie Eigen Haard

Vanuit onze samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard worden verschillende projecten in de Amsterdamse wijken gerealiseerd. Onder andere het opknappen van tuinen, kleine en grote schoonmaak acties van de woningportalen en renoverende klustaken van woningen.

vos gym

Vos Gym Amsterdam

In samenwerking met Vos Gym Amsterdam wordt er individueel en in groepsverband aandacht besteed aan contactsport en agressieregulatietraining. Tevens bieden zij voor een aantal jongeren werkervaringsplekken in de ondersteunende functies (horeca, schoonmaak e.d.)

Detailhandel

In ’t Gooi heeft Multi Plus Zorg winkels waar de cliënten stage en werkervaring op het gebied van detailhandel, communicatieve vaardigheden en hygiëne op verschillende niveaus op kunnen doen.

karam

Stichting Karam

In samenwerking met stichting Karam helpen de cliënten bij het ophalen, repareren en klaarmaken van hulpgoederen die bestemd zijn voor transport naar hulpbehoevende plekken. Hierbij kan aan rolstoelen, rollators, ziekenhuisbedden, kleding en schoolspullen gedacht worden. Er zijn regelmatig projecten waar de jongeren mee mogen gaan om de spullen onder begeleiding te brengen en te overhandigen. Dit is een leerzame en zinvolle manier om kennis te maken met anderen die het minder hebben.

top600

Top600 aanpak

MPZ krijgt regelmatig hulpvragen voor intensieve begeleiding van jongeren die in de lijst van de Top600 aanpak staan. Deze jongeren hebben contact gehad met justitie of hebben in (jeugd)detentie gezeten. MPZ is één van de ketenpartners om de dagelijkse routine en structuur (na straf/detentie) op de rails te krijgen en te werken aan persoonlijke doelen en resocialisatie die deze jongeren motiveren. Een voorwaarde is dat zij aantoonbaar de wil hebben om hun kansen op de opleidingsmarkt naar vermogen te vergroten.

auto clean

Car Cleaning Plus

Bij Car Cleaning Plus krijgen de cliënten de kans om extern kennis te maken met basisvaardigheden die horen bij een autoschadeherstel- en autopoetsbedrijf. Bijvoorbeeld demontage, plaatwerk, auto’s poetsen, auto’s wassen en interne reiniging.

Creatieve dagbsteding

Cliënten kunnen bij MPZ van creatieve dagbesteding gebruik maken. Hier worden verschillende projecten aangeboden rondom fotografie, video en schilderen. Samen met de deelnemer wordt er gekeken naar wat het beste aansluit bij de wensen met als doel het stimuleren van creatieve ontwikkeling en het vinden van een passende dagbesteding.

werkplaats-2

Werkplaats

Binnen de verschillende werkplaatsen leren cliënten verschillende vaardigheden.

Dienstverlening

Multi Plus Zorg is verder bezig om met andere partners een werkplaats op te zetten die mogelijkheden biedt om leren en werken in verschillende branches te realiseren.

Partners